Publikong Welfare

Sa panahon ng epidemya, inayos ng kumpanya ang pagbili at donasyon ng mga anti-epidemya na materyales at nag-ambag ng sarili nitong lakas sa espesyal na panahon.

2
3
5